energyBUD.pl - Swiadectwa Charakterystyki Energetycznej
 • Certyfikacja skłania do budowy energooszczędnej, a także do termodermomorednizacji istniejących już budynków. Zmniejszenie zużycia energii oznacza zmniejszenie kosztów eksploatacji!

  Mniejsze zużycie energii to także ograniczenie emisji gazów cieplarnianych!

  Świadectwo jest dokumentem poświadczajacym wartość lokalu lub obiektu budowlanego w transakcjach najmu bądź sprzedaży, dla kupującego natomiast jest zabezpieczeniem przed kupnem wadliwego lokalu/obiektu budowlanego.

  OBIEKTY KTÓRE OBJĘTE SĄ OBOWIĄZKIEM POSIADANIA ŚWIADECTWA ENERGETYCZNEGO:

  • budynki nowo wybudowane
  • budynki oddawane do użytkowania
  • budynki istniejące i lokale podlegające zbyciu, sprzedaży lub najmowi
  • budynki, których charakterystyka energetyczna uległa zmianie w wyniku przebudowy lub modernizacji

 • Audyt energetyczny jest dokumentem zawierającym analizę techniczno-ekonomiczną ulepszenia budynku. Określa zakres, oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zmniejszającego:

  • koszty ogrzewania budynku
  • koszty uzyskania ciepłej wody użytkowej
  • koszty wentylacji i klimatyzacji.

  Wskazuje rozwiązania optymalne (w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii) mówiące co należy zrobić i jakie działania przeprowadzić pod względem technicznym, aby przyniosły najwyższe korzyści ekonomiczne.

 • Eko Efekt jest raportem, przedstawiającym podstawy wyliczeń. W graficznej formie (wykresy) przedstawia informacje na temat redukcji takich gazów jak dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, dwutlenek węgla, tlenek węgla, pył, sadza czy benzo(a)piren, dla budynku zarówno przed jak i po przeprowadzonej modernizacji. Dzięki temu możliwa jest kontrola procesu modernizacyjnego budynku pod względem jego wpływu na środowisko naturalne. Z kolei dostarczone informacje na temat emisji CO2 pozwolą na podjęcie odpowiednich kroków zmierzających do ograniczenia zużycia energii.

Witamy!

Witamy na naszych stronach,
zapraszamy serdecznie do zapoznania się z naszą ofertą (certyfikat energetyczny, audyt energetyczny oraz efekt ekologiczny spalanych paliw itp.) Nasze usługi wykonujemy głównie na terenie Radomska i okolic, stosując się do cytatu dyrektywy „W wypadku zakupu lub wynajmu nieruchomości, począwszy od 1 stycznia 2009 roku zgodnie z dyrektywą unijną 2002/91/EC dla wszystkich nowych budynków i mieszkań wymagane jest posiadanie świadectwa charakterystyki energetycznej, tzw. certyfikatu energetycznego.” Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Wszystkie prawa zastrzeżone 2011 © energyBUD.pl. Kopiowanie materiałów oraz treści strony bez zgody jej autora prawnie zabronione.